FANDOM


McDRealMilkshake preview

1.trin. Præsentation af Reklame:

Der Reklamers for en rigtig Milkshake. Afsender: er McDonald’s Modtager: er til alle som vil have en rigtig Milkshake som kommer fra naturen. Den er nok blevet vist i MC reklamer, eller hængt op rundt omkring i byen.


3.trin. Analyse af layout, billede/typografi: Troværdighed:

Farver: Det er meget glade farver/varme farver, grønt græs, blå himmel, brun ko. Belysning: Der er meget lys i billedet, og det er som om at koen bliver lyst op af solen. Synsvinkel: man ser der som frøperspektiv lidt normal, det gør at man ser op på koen. Beskæring: Motivet er koen. De har brugt meget plads på omgivelsen, som grønt græs og blå himmel, de vil nok vise at det er sundt og at det kommer fra naturen. Baggrund: Er en mark med grønt græs, noget skov og en blå himmel.


4.trin. Analyse af tekst:

På reklamen så der The Real Milkshake (Den rigtige Milkshake) som nok betyder at hos McDonald’s kan man få den ægte Milkshake som kommer fra naturen.


7.trin. Konklusion

De virkemidler som skal påvirke målgruppen er nok at det kommer fra naturen og de glade/varme farver, og at det er en sjov reklame. Det jeg har lagt mest vægt på er Analyse og layout.


8.trin. Vurdering af reklamen:

Jeg syndes af det er en god og sjov reklame. Jeg kan godt se det sjove i at en ko hopper på trampolin og at Milkshake kommer lige fra koen som går ude i naturen og spiser grønt græs. Den er meget overbevisende den viser at det er sundt og kommer fra naturen, men jeg ved ikke helt og det passer at man kan kommer til McDonald’s og få noget rent og sundt som kommer fra naturen. Det er ikke lige det man forbinder McDonald’s med. Men ud over det syndes jeg at det er en god reklame.